Bakgrund: Tre dömdes

Natten till den 7 april 1990 sattes passagerarfärjan Scandinavian Star i brand i Skagerrak utanför Lysekil på väg mellan Oslo och Fredrikshamn i Danmark.

Färjan hade 383 passagerare och 99 besättningsmän ombord. 159 människor miste livet, de flesta norrmän.

Branden har utretts i flera omgångar av norsk polis. Eftersom färjan var danskägd ägde rättegången rum i Köpenhamn.

Förre vd:n för rederiet, Ole B Hansen, befälhavaren Hugo Larsen och skeppsredaren Henrik Johansen dömdes 1993 i danska Högsta domstolen till sex års fängelse vardera för delaktighet i katastrofen. De hade åsidosatt säkerheten.

Larsen och Johansen har avtjänat sina straff i Norge respektive Danmark. Men Hansen undkom sitt straff eftersom han tog sig till Spanien och inte hann gripas i tid.

I efterhand har det gjorts ett 20-tal försök att starta nya rättsprocesser mot färjans ägare och försäkringsbolag.

Den eldhärjade färjan bogserades in till Lysekil.

Under en presskonferens konstaterade norsk polis att det saknas grund för att dra slutsatsen att branden på färjan Scandinavian Star 1990 berodde på sabotage.

Polisen sade också att den inte har hittat någon information som ger anledning till att dra slutsatsen att det har förekommit flera fall av mordbränder ombord på fartyget.

Spred sig

Den nya utredningen visar att branden har startat på ett ställe och att värmen spred sig genom fartygets stålkonstruktion, vilket antände brandfarligt material och gaser på andra håll.

Enligt Kjell Schmidt Pedersen och Øystein Jæger Meland, sakkunniga i branden och som också var experter 1990, var de bränder som inträffade efter den första stora branden följebränder och alltså inte nya mordbränder. I och med det tillbakavisar de att en del av besättningen låg bakom flera bränder på fartyget, vilket har hävdats var ett led i ett försäkringsbedrägeri.

Uppblossningsbränder kan ha orsakats av värmespridning, enligt polisen.

Inga bevis för försäkringsbedrägerier

Orsaken till huvudbranden har polisen inte gått in på. Den anser att slutsatsen från 1990 om att den första branden förmodligen var anlagd gäller än i dag.

Polisen kom också fram till att det inte finns några bevis för försäkringsbedrägerier eller att det ska ha funnits ett ekonomiskt motiv.

Utredningen kom till efter en lång kamp från anhöriga och har pågått i två år.

159 personer omkom, de flesta norrmän och tre av dem svenskar, när färjan började brinna på rutten mellan Oslo och Fredrikshamn natten mot den 7 april 1990. Fartyget togs till Lysekil där de omkomna fördes i land.

Den norska kaptenen, den danska skeppsredaren och förre vd:n för rederiet dömdes till sex års fängelse för delaktighet.