Schweiz har sedan 1990-talet haft en lag som innebär att asylsökande ska bidra till att bekosta mottagandet i landet. Myndigheterna har rätt att beslagta belopp som överstiger 1 000 schweizerfranc (omkring 9 200 kronor), men däremot inte som i det danska förslaget värdesaker.

I praktiken får en person ha minst 1 500 schweizerfranc på fickan innan något beslag sker, säger Celine Kohlprath, talesperson för schweiziska migrationsmyndigheten, till nyhetsbyrån AFP sedan lagen uppmärksammats i ett debattprogram i tv-kanalen SRF i torsdags.

Det danska förslaget som behandlas i folketinget innebär att värdesaker och belopp över 10 000 danska kronor ska kunna tas ifrån asylsökande.

Schweizisk lag kräver också att flyktingar som tillåts bo och arbeta i landet ska betala in 10 procent av sina inkomster under en tioårsperiod, eller totalt upp till 15 000 schweizerfranc (127 000 kronor), för att bidra till att täcka kostnaden för asylprocessen.

FN:s flyktingorgan UNHCR med säte i Genève har uttryckt sin oro över lagstiftningen till myndigheterna.