Sverigedemokraterna (SD) anmäler kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) till Konstitutionsutskottet (KU). Orsaken är medieuppgifter om vem som formellt anställde Mona Sahlins livvakt på myndigheten Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism. SD vill att KU ska bena ut hur anställningen gick till och vad regeringen kände till om fallet.