Fakta: Opinionen enligt Novus

Så här fördelar sig väljarsympatierna angett i procent, med förändring från föregående mätning inom parentes:

M: 22,4 (–0,7)

FP: 4,8 (–0,1)

C: 6,9 (+0,9)

KD: 3,9 (+0,7)

S: 26,0 (–0,5)

V: 6,6 (–0,1)

MP: 6,6 (+0,7)

SD: 19,4 (–1,4)

Fi: 2,1 (0)

M+FP+C+KD: 38,0 (+0,8)

S+V+MP: 39,2 (+0,1)

Källa: TV4/Novus (TT)

Sverigedemokraternas uppåtgående trend är bruten i Novus senaste mätning för TV4. Partiet backar till 19,4 procent, den första nedgången hos Novus sedan i februari.

Minskningen med 1,4 procentenheter ligger dock inom den statistiska felmarginalen, liksom alla övriga förändringar i undersökningen.

Kristdemokraterna ökar med 0,7 procentenheter men stannar kvar strax under riksdagsspärren med 3,9 procent.

Andelen osäkra väljare är 8,4 procent i mätningen som genomfördes 28 september till 25 oktober, då 4 003 personer intervjuades per telefon.