Fakta: SD:s budgetmotion

En ny lärlingsanställning med statlig minimilön

Öppna Arbetsförmedlingen för privata aktörer

Höjd garantipension med 10 procent

Slopad skillnad i skatt mellan pensionärer och löntagare

Höjt tak i a-kassan till 1 200 kronor första 100 dagarna

Slopat sjuklöneansvar för småföretag

Slopad allmän löneavgift för småföretag

Mer pengar till polis och försvar

7 miljarder till polis, sjuksköterskor och lärare

2,6 miljarder mer till rättsväsendet, varav 1,4 till polisen

Drygt 2 miljarder mer till försvaret

2,8 miljarder mer till hälsovård, sjukvård och social omsorg

Kulturlotsar och Sverigecenter för integration av invandrare

29 miljarder i besparingar på migration och integration

25 miljarder i mindre allmänna bidrag till kommunerna

Nej till regeringens 10 miljarder till kommunerna

Källa: Sverigedemokraterna

Trots att partiet drar ned på anslaget för integration med drygt 16 miljarder kronor nästa år är temat för partiets budgetmotion just integration. Att partiet skulle sakna integrationspolitik stämmer inte, enligt partiets ekonomiskpolitiske talesperson Oscar Sjöstedt.

– Det är inte med sanningen överensstämmande, men vi har en annan syn på vad integration är, säger han.

SD vill i stället sätta fokus på kulturens roll och lanserar vad man kallar kulturlotsar för att stärka invandrares integration. Men även arbetsmarknaden är viktig, och därför föreslår SD en helt ny anställningsform, lärlingsanställning som ska jämställas med provanställning men gälla i tre år med statlig fastställd minimilön. Arbetsförmedlingen vill SD öppna upp för utomstående aktörer.

Kräver flyktingstopp

Trots den påtagligt minskade asylinvandringen sparar SD redan nästa år 12, 6 miljarder kronor på migrationsanslaget.

– Vi ska i princip ha flyktingstopp i Sverige, säger Oscar Sjöstedt.

I stället vill man satsa på pensionärer och småföretagare. Garantipensionen ska höjas med tio procent och skillnaden i skatt mellan pensionärer och löntagare ska raderas. Tillsammans kostar detta drygt 13 miljarder kronor.

– Frågan är viktig för hur vi ställer oss vid nästa regeringsbildning, säger Sjöstedt.

Nej till kommunpengar

För småföretagare (max nio anställda) vill SD dels slopa sjuklöneansvaret, dels helt ta bort den allmänna löneavgiften, vilket 2018 kostar 31,5 miljarder kronor.

SD säger nej till regeringens 10 miljarder till kommunerna men sparar även in drygt 25 miljarder på kommunalekonomisk utjämning. Enligt Oscar Sjöstedt är det för att kommunerna får mer pengar genom förändringar i pensionärernas skatt. I stället vill partiet rikta 7 miljarder kronor till poliser, lärare och sjuksköterskor för bättre löner och arbetsvillkor.

Rättsväsendet föreslås få 2,7 miljarder mer än regeringens anslag, varav polisen 1,4 miljarder. SD lovar 7 000 nya poliser. Även försvaret får mer pengar, plus 2 miljarder.