Fakta: Svenskt medborgarskap

I regel krävs boende i Sverige i fem år för att bli medborgare.

För flyktingar gäller boende i Sverige i fyra år.

För personer gifta med svenska medborgare gäller tre år.

Det ställs krav på skötsamhet för att bli svensk medborgare.

Om du har begått något brott kan du ändå bli svensk medborgare, men då måste du vänta en tid.

Bara svenska medborgare har rösträtt till riksdagsvalen.

Bara svenska medborgare kan bli invalda i riksdagen.

Bara svenska medborgare kan bli poliser eller yrkesmilitärer och vissa andra yrken.

Som svensk medborgare blir det enklare om du vill arbeta i andra EU-länder.

Källa: Migrationsverket

– Det är för lätt att bli medborgare i dag, säger Sverigedemokraternas (SD) ledare Jimmie Åkesson.

– Det ska vara en väsentlig skillnad mellan att vara medborgare och inte vara det. Det ska kännas som att man uppnått något.

SD föreslår därför i riksdagens civilutskott att tillfälligt stoppa utfärdande av nya medborgarskap för invandrare. Under det tillfälliga stoppet ska högre krav för att få medborgarskap utredas.

Språkkunskaper

SD har inget färdigt förslag på vilka krav som bör ställas, men Åkesson nämner som exempel kunskaper i svenska, kunskaper om svenska samhället och svenska värderingar. Han anser också att man som svensk medborgare ska ha större tillgång till välfärden än de med permanent uppehållstillstånd.

– Jag tycker att det ska vara en skillnad i tillgång till bidrag, välfärd och viss offentlig service, säger SD-ledaren.

Tanken är att invandrare med uppehållstillstånd ska få ökade drivkrafter för integration genom att sträva efter medborgarskapet. SD kommer senare i vår att presentera förslag på vilka bidrag och ersättningar som ska begränsas till svenska medborgare. Åkesson tillägger att man ska kunna "överleva" i Sverige även utan medborgarskap.

– Det gäller att hitta en rimlig balans, säger han.

Inget stöd

SD kommer inte att få stöd för ett tillfälligt stopp för medborgarskap eller höjda krav för medborgarskap.

– Det är inget smart förslag. Jag kan inte se att det tillför något, säger statsminister Stefan Löfven (s).

– Det viktigaste nu är att se till att människor som finns här med permanenta uppehållstillstånd etableras så snabbt det går och jag förstår inte att det skulle gå snabbare om man förnekas medborgarskap.

Löfven tycker att det är "populistiskt" av Åkesson att föreslå krav på språkkunskaper och samhällskunskap utan att kunna precisera hur de ska se ut.

Inte heller Moderaterna tror att SD-förslagen löser några integrationsproblem. Däremot vill partiet att alla nyanlända ska gå en kurs i samhällsorientering och de som inte gör det ska riskera nedtrappad etableringsersättning.

– Om Sverige ska hålla ihop så är det viktigt att alla får veta vad som gäller här, säger Moderaternas Elisabeth Svantesson.