Fakta: SD:s förslag

SD räknar med att förslagen för de utsatta områdena sammantaget kostar två miljarder och de listas i fyra punkter.

Återupprätta trygghet, lag och ordning.

Stärka den svenska kulturens och värderingarnas ställning.

Förbättra de sociala och ekonomiska förutsättningarna genom att satsa på jobb, företagande och skola.

Förbättra den yttre miljön i områdena.

När det gäller den första punkten vill SD se en särskild insatsstyrka inom polisen som ska "återta kontrollen". En lag som öppnar för tillfälliga undantagstillstånd vid oroligheter, särskilda befogenheter och "extraordinära redskap" för att möta upplopp.

Särskilda jourdomstolar, tillfälliga utegångsförbud i samband med oroligheter.

Tillfällig utökad rätt för enskilda att gripa personer och ökad rätt till nödvärn.

Tillfälligt ökad kameraövervakning.

Fakta: Talet

Tema i talet: Otryggheten på grund av invandringen

Antal åhörare: 2 000

Citat ur talet:

Välkomna till verkligheten!

Jag läste att rikspolischefen, Dan Eliasson, tänker avgå självmant om jag blir statsminister. Ja, då får han vara snabb…

Den brittiska folkomröstningen om EU har sänt chockvågor genom Europa och skakat om den politiska eliten på djupet.

Låt oss ta tillbaka vårt land!

I sitt tal i Almedalen gick Åkesson till hårt angrepp mot de övriga partierna, som "historien ska döma", för att de först nu upptäckt problemen med invandringen.

– Välkomna till verkligheten! sade han.

Även Sverigedemokraterna satte fokus på utsatta områden under dagen i Almedalen. Men SD vill se hårdare tag och gå längre än andra partier.

– Bilar som brinner, skolor som brinner, stenkastning, upplopp. Polisen pratar om 53 områden där narkotikahandel och allmän otrygghet råder. Så ska det inte vara naturligtvis, sade han vid presskonferensen tidigare under dagen.

Splittrat land

Åkesson pratade om maffiastrukturer och parallella samhällen i de särskilt utsatta områdena.

– Det här är ett otroligt stort problem att hundratusentals människor tvingas leva i de här samhällena. Sverige är i dag ett segregerat och splittrat land som i hög grad är kopplat till en ansvarslös invandringspolitik, sade Åkesson.

De konkreta förslagen handlar om att inrätta en särskild insatsstyrka inom polisen för de utsatta områdena. Partiet vill också införa en särskild lag om tillfälligt undantagstillstånd och utreda möjligheterna för tillfälliga utegångsförbud nattetid. Det bör också utredas en ökad rätt för enskilda att ingripa mot och gripa personer begår brott i samband med oroligheter. Möjligheten till nödvärn mot kriminella bör utvidgas, enligt SD.

Åkesson hävdar att han blivit kontaktad av många oroliga människor som bor i de utsatta områdena.

Hyllar Brexit

– Jag kommer i höst att åka runt, och inte som de borgerliga gjorde för några veckor sedan promenera och titta, utan faktiskt träffa människor som lever i de här områdena, lyssna och visa att vi bryr oss.

Åkesson tog även upp resultatet av folkomröstningen i Storbritannien i sitt tal.

– Låt oss hoppas att fler länder nu vågar gå före och trotsa EU-eliten – kräva makten åter. Och låt oss, Sverigevänner, Europavänner, gå i täten för att Sverige blir ett av dessa modiga föregångsländer! Låt oss ta tillbaka vårt land, sade Åkesson.

Återupprätta trygghet

SD föreslår inte bara åtgärder för att "återupprätta" trygghet, lag och ordning. Partiet vill också stärka det som SD ser som svenskt kulturarv och visa upp det i områdena, och stärka "svenskheten" där. Det kan bland annat handla om folkdans.

Inrikesminister Anders Ygeman (S) ställer sig frågande till SD:s tuffa förslag om undantagstillstånd och utegångsförbud. Han säger till TT att han inte har hört någon polis som säger att de åtgärder som finns att ta till inte räcker.

– SD är väl ute efter att bekämpa brott med folkdanslag och Soldiers of Odin i stället för poliser. Jag menar att det är fler poliser närmare medborgarna, med rätt utrustning, som är lösningen, sade Ygeman.