Fakta: Modersmålsundervisning

Läsåret 2015/16 var drygt 250 000 grundskoleelever berättigade till modersmålsundervisning, vilket motsvarar drygt 25 procent av samtliga elever.

Andelen av de berättigade eleverna som deltar i modersmålsundervisning var 56 procent.

De vanligaste modersmålen är arabiska och somaliska.

Fem språk har en särställning som nationella minoritetsspråk: finska, jiddish, meänkieli/tornedalsfinska, romani chib samt samiska. Dessa ska enligt SD:s förslag fortsatt erbjudas i skolan.

Källa: Skolverket

Tiden de nyanlända undervisas i dagens förberedelseklasser är för kort och håller inte tillräckligt hög nivå. När eleverna sedan kommer till en ordinarie klass behöver de extra stöd för att hänga med vilket tar lärartid från övriga elever, enligt partiet.

I stället ska de nyanlända stanna i förberedelseskola tills de klarar ett digitalt språk- och kunskapstest för den aktuella årskursen, och efter samråd med respektive lärare.

– Ska du gå in i det svenska skolsystemet ska du klara av det, säger partiets utbildningspolitiska talesperson Stefan Jakobsson och bedömer att det kommer att kräva mer än två år i förberedelseskola för de flesta.

För att frigöra modersmålslärare till förberedelseskolan vill SD lägga ned modersmålsundervisningen i den ordinarie skolan – ett krav som lyfts fram tidigare. Skolan ska endast erbjuda de fem nationella minoritetsspråken.

– I övrigt kan föräldrar eller intresseföreningar lära barnen modersmålet. Men lägger man tid på modersmål i skolan förlorar man också tid på den normala undervisningen, säger Stefan Jakobsson.