Enligt Anders Jansson, informationsansvarig på JO, rör anmälningarna lite olika saker.

– Det har handlat om sådant som att man undertecknat i svenska folkets namn och att man har använt partibidrag för detta, säger han.

Enligt Jansson faller dock anmälningarna utanför JO:s tillsynsområde och därför kommer de att med största sannolikhet lämnas utan åtgärd.

– JO kan inte titta på vad ett politiskt parti har för sig.

Jansson säger att vad man tycker om ett politiskt parti och dess agerande är något som väljarna får bestämma vid nästa val.

Kristdemokraten Penilla Gunther har anmält Sverigedemokraternas sätt att använda partistöd till flygblad utomlands till riksdagens partibidragsnämnd. Hon anser att det inte kan vara förenligt med hur stödet till ett riksdagsparti ska kunna användas och vill därför att nämnden prövar frågan.

Men enligt nämndens sekreterare Feryal Mentes finns det inga regler för hur partistödet får användas. Det finns heller inga möjligheter att återkalla bidrag, uppger hon för TT.