Är det en sådan där morgon då allt går fel – med försovning, spilld frukost eller missad buss? Det skulle i så fall kunna skyllas på vanlig klantighet. Eller, om man hellre vill det, på att det är fredag den trettonde i dag.

Problemet med den här dagen är att två bland vidskepliga personer oturliga saker kombineras. Fredag, som har kommit att uppfattas som en oturs- eller olycksdag genom långfredagens inverkan, och tretton, ett tal som sedan länge har ansetts vara olycksbringande. Enligt Nationalencyklopedin ansågs tolvtalet i det babyloniska talsystemet vara lyckobringande och positivt, medan 13 då framstod som motsatsen. I dag väljer ofta hotell att inte ha rum och våningar med nummer 13 och de flesta flygbolag har skippat rad 13 för att inte oroa kunder som är vidskepliga.