Fakta: CE-märkning

En CE-märkt medicinteknisk produkt innebär en försäkran från tillverkaren om att den överensstämmer med regelverkets krav. Det kräver att en tredje part, ett så kallar anmält organ, har granskat tillverkarens produkt.

Det är produkter med en högre riskklass som kräver CE-märkning. Enkelt uttryckt bedöms risken utifrån hur stor inverkan produkten har på den personliga hälsan. En pacemaker har en hög riskklass, medan en produkt som ger indikationer på hälsotillståndet har en låg.

Källa: Läkemedelsverket

Antalet hälsoappar på marknaden har nästan dubblerats på ett par år och var förra året mer än 165 000 till antalet, enligt en studie från företaget IMS Health.

De kan användas till allt ifrån att mäta kostintag och träningsmängd, till att ge en mer utförlig medicinsk statusrapport. Även Läkemedelsverket har sett en viss tillväxt i registrerandet av hälsoappar hos dem.

– Framför allt får vi in väldigt många frågor av utvecklare som vill registrera en app. Det pågår mycket utveckling, det är positivt, säger Mats Artursson, utredare och inspektör på Läkemedelsverkets avdelning för medicinteknik.

Oberoende part

Men Artursson lyfter också ett varningens finger för att sätta för stor tilltro till tekniken. Det gäller att använda apparna, för att till exempel behandla eller diagnosticera en sjukdom, med sunt förnuft – och att vara kritisk inför resultaten.

– Det som är unikt är att de får en global spridning direkt och är lätta att tanka hem. Det är väsensskilt från hur behandlingar har gått till traditionellt. Jag vädjar till att man tar ett större ansvar, säger Mats Artursson.

Viktigt är att kontrollera att appen är CE-märkt av Läkemedelsverket. Därmed är den kontrollerad av en tredje oberoende part.

– Använder man appen för att behandla en sjukdom då är det ett krav att den ska vara CE-märkt.

Självbehandling

Ett annat underskattat råd är att kontakta sjukvården om man känner sig det minsta osäker. Artursson vill inte göra en direkt koppling, men ökningen av multiresistenta bakterier kan bero på att vi allt oftare självbehandlar oss med hjälp av tekniska produkter.

– Det kan delvis ha att göra med att man till exempel googlar sig fram om en sjukdom och beställer ett hemtest. I nästa steg beställer man kanske antibiotika över nätet, men får fel sort och den biter inte. Det finns vissa sådana oroande trender, säger han.