Bakgrunden är en händelse på Aker Brygge i Oslo 2014, då en 33-åring stoppades av polis när han körde ståhjuling. Han visade sig ha 1,96 promille alkohol i blodet. Mannen har erkänt att han var full, men hade bara kört 10–20 meter i gångfart och trodde inte att han gjorde något olagligt.

I lägre instans har ståhjulingar klassats som motorfordon. Dessa omfattas av den norska vägtrafiklagens paragraf 22, som förbjuder körning vid promillehalter över 0,2. 33-åringens försvarare John Christian Elden är kritisk:

– Det framstår som ologiskt att en elektrisk tvåhjuling med en maxfart på 20 kilometer i timmen ska omfattas av den stränga promillelagstiftningen, medan en elektrisk cykel med mycket högre hastighet inte gör det. Lagen bör vara logisk, säger han.

I Sverige och Danmark betraktas ståhjulingar och liknande fordon som cyklar när det gäller fyllekörning.