Fakta: Trakasserier i EU-parlamentet

EU-parlamentet inrättade i fjol somras en särskild kommitté för att granska anklagelser om trakasserier mot parlamentsledamöternas personal. I reglerna sägs att "varje ackrediterad parlamentsassistent som upplever ett problem som kan utgöra ett fall av trakasserier" har rätt att vända sig till kommittén, som i enrum har skyldighet att höra såväl den anklagande som den anklagade och andra medarbetare eller parter i fallet.

I arbetsordningen heter det också att "kommittén ska arbeta helt självständigt, oberoende och konfidentiellt. Dess överläggningar ska vara hemliga". En slutrapport ska lämnas till talmannen (Martin Schulz) som beslutar om vilka eventuella åtgärder som ska vidtas.

Kommittén består av fem personer: tre parlamentsledamöter samt en representant vardera för parlamentsassistenterna och parlamentets administration.

Källa: EU-parlamentet

Fakta: Straff i EU-parlamentet

Enligt EU-parlamentets arbetsordning, artikel 166, finns fyra tänkbara straff för ledamöter som bryter mot de ordnings- och uppträdanderegler som fastslagits:

a) prickning

b) indragning av dagtraktamentet under två till tio dagar

c) tidsbegränsad avstängning i två till tio dagar från allt eller delar av parlamentets verksamhet

d) avstängning eller entledigande från ett eller flera uppdrag

Innan straffet offentliggörs i kammaren ska talmannen informera den berörda ledamoten samt ordförandena för de organ, utskott och delegationer som ledamoten tillhör.

Källa: EU-parlamentet

Beskedet om prickningen lämnades av en av EU-parlamentets vice talmän, Ulrike Lunacek, strax efter klockan 21 på tisdagen.

– Efter slutsatserna från den rådgivande kommitté som handhar klagomål om trakasserier mellan assistenter och ledamöter och med hänsyn till de skriftliga förklaringar som gjorts av den berörda ledamoten har talmannen beslutat att bestraffa herr Selimovic i enlighet med paragraf 166 för ett uppträdande som utgjort psykiska trakasserier, lyder Lunaceks besked från talman Martin Schulz.

– Straffet består av en reprimand. Beslutet har i dag meddelats till ledamoten, säger Lunacek.

Till etikkommitté

Sent på kvällen kommenterade L:s partisekreterare Maria Arnholm beskedet:

"Europaparlamentets beslut att ge en reprimand till Jasenko Selimovic för trakasserier av hans personal är allvarligt. Jag kommer att överlämna ärendet till Liberalernas etikkommitté. Kommittén kommer att ge partiet rekommendationer om vilka konsekvenser parlamentets beslut bör få, säger hon i en skriftlig kommentar.

Tidigare på dagen var Selimovic själv fåordig.

– Jag väntar med mina kommentarer till beslutet är fattat, sade Selimovic till TT och Sveriges Radio alldeles utanför EU-parlamentets plenisal i Strasbourg.

Uppgifter i DN

Då hade Dagens Nyheter just avslöjat att han kommer att straffas för sin behandling av fyra assistenter som han övertog från partikamraten Marit Paulsen, när han ersatte henne under hösten 2015. Tre av dem har sedan dess slutat. En fjärde är sjukskriven.

Att en utredning pågått är Selimovic fullt medveten om.

– Ja, absolut. Men beslutet om utredningen är jag väldigt förvånad att seriösa medier försöker föregripa. Beslutet är inte fattat, sade Selimovic i eftermiddags.

TT: Har du fått någon information?

– Nej.

"Hot och anklagelser"

Aftonbladet rapporterade redan i våras i år om konflikterna på Liberalernas kontor i EU-parlamentet. Då hade två av medarbetarna fått gå, bland andra kanslichefen Christian Juliusson som ansåg att personalen behandlats ovärdigt och att det inte fanns någon saklig grund till uppsägningarna.

– Jag har fått förtäckta hot och anklagelser som jag inte har kunnat bemöta. Det har varit allt från konspirationsteorier till anklagelser om sabotage, sade han till tidningen.

Selimovic å sin sida hävdade att han under en längre tid varit missnöjd med arbetet som utförts.

– De har fått både skriftliga och muntliga påpekanden och nu har jag startat en process för att avsluta anställningar, sade Selimovic då.

Juliusson säger till Svenska Dagbladet att han är lättad efter varningen.

– Vi är glada och tacksamma för att parlamentet, med talman och jurister, har satt ner foten och tydligt sagt att detta slags trakasserier inte är acceptabla på en arbetsplats.

Kan överklaga

Övriga EU-parlamentsledamöter i Strasbourg talar än så länge tyst om uppgifterna om vad utredningen kommit fram till.

"Varje ledamot bär personligt ansvar för sitt agerande inför sig själv och medborgarna", konstaterar ändå Fredrick Federley (C) i ett sms till TT.

EU-parlamentets straff kan överklagas av en ledamot, inom två veckor. I så fall har talmanspresidiet fyra veckor på sig att besluta om att "upphäva, fastställa eller reducera" det utdömda straffet.