Fakta: Sex av tio väljer annat yrke

61 procent kan inte tänka sig att ha samma yrke som sina föräldrar, medan 27 procent kan tänka sig det och 6 procent har det.

De yrken som oftast ärvs är fiskare och jägare, följt av vård- och omsorgspersonal, enligt SCB.

50 procent anser det viktigast att arbeta med något de är bra på, medan 9 procent sätter en hög lön främst.

Bland kvinnorna rankade bara 4 procent lön som den viktigaste faktorn, mot 14 procent bland männen.

Kvinnorna tycker det är viktigare att göra skillnad för samhället eller världen, 15 procent, mot 8 procent bland männen.

Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Ancestry bland personer i åldrarna 18–79 år. Antalet svarande var 1 063.

Källa: Ancestry

Att välja samma spår som mamma eller pappa är något som 61 procent säger nej till, enligt undersökningen som släktforskningstjänsten Ancestry gjort tillsammans med Novus med drygt 1 000 svarande. Men 27 procent kan tänka sig samma arbete och 6 procent har det.

– Vi vet från andra undersökningar att ungefär tio procent har samma yrke som sina föräldrar. Vi tycker att vi väljer fritt men både kön och social bakgrund styr i hög grad våra val, säger Frida Wikstrand, lektor vid Studie- och yrkesvägledarutbildningen vid Malmö högskola.

Barn till akademiker väljer till exempel i avsevärt lägre grad praktiska utbildningar på gymnasiet än barn till föräldrar som saknar högre utbildning.

– Man väljer kanske inte exakt samma arbete, men begränsar sig i valet och ser vissa yrken som möjliga medan andra inte är det, säger Frida Wikstrand.

Det finns en osäkerhet i att bryta mönster, säger hon.

– Det kan upplevas som lättare att söka sig till en miljö som man känner sig bekväm med. Genom föräldrarna vet man hur jargongen är. Det är mycket som kommer på köpet om man väljer samma.