Undersökningen

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 15-19 april 2016 har sammanlagt 1515 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre. 

Vilken är din inställning till inhyrd städhjälp i hemmet, oavsett om du själv använder dig av det eller inte?

Mycket negativ: 4 procent

Negativ: 7  procent 

Varken positiv eller negativ: 25  procent

Positiv: 38  procent

Mycket positiv: 24  procent

Vet ej: 2  procent 

Vid vilka tillfällen, om några, anlitar du städhjälp i hemmet? (Flervalsfråga)

För regelbunden vardagsstädning: 10  procent

För storstädning eller några gånger om året: 9  procent

För flyttstädning: 26  procent

Jag anlitar aldrig städhjälp: 62  procent 

Brukar du städa undan innan städhjälpen kommer?

Ja, alltid: 23  procent 

Ja, ibland: 25  procent

Nej: 53  procent 

Källa: Yougov

Mer än 25 år har gått sedan pigdebatten rasade i Sverige. Sedan dess har rut-avdrag för hushållsnära tjänster införts, vilket innebär att kunden betalar 50 procent av kostnaden. Efter att reglerna infördes 2009 har tiotusentals städföretag startats runt om i landet, enligt statistik från SCB.

LÄS MER: Nina Åkestam: Moralmännen rynkar på näsan åt städhjälp – och låter kvinnorna städa

Men frågan om städhjälp är för många fortfarande en het fråga. Enligt Yougovs undersökning, som gjordes på uppdrag av Metro, är sex av tio svenskar positiva till att köpa in städtjänster. Över hälften, 62 procent, uppger att de aldrig anlitat städhjälp. 

Endast en av tio anlitar tjänsten regelbundet. 

– Den vanligaste kunden hos oss är en dubbelarbetande småbarnsfamilj, där båda jobbar heltid och försöker få vardagen att gå ihop. Sen är det många äldre som behöver hjälp, de har ett annat behov. De kanske inte orkar ta hand om sitt hem behöver avlastning. Vilket skiljer sig mot småbarnsfamiljen som har svårt att få tiden att räcka till jobbet, barnen och hemmet, säger Frida Koff, kommunikationschef på städfirman Hemfrid. 

LÄS MER: Städare berättar: Så äckliga är ni på jobbet 

Vanligast är att köpa in städhjälp vid specifika tillfällen, framför allt i samband med flytt men även stortstädningar under särskilda tider på året. 

– Innan jul är det många som tar hjälp och kanske någon gång på våren. Samma gäller fönsterputs när gatorna sopats, då är det högsäsong, säger Frida Koff. 

Av de som anlitat städhjälp brukar ungefär hälften alltid eller i bland att städa i hemmet innan städfirman kommer. 

– Generellt är det att man inte vill släppa in någon i sitt hem när det är som stökigast, man plockar i ordning och ställer allt på plats innan så att den som kommer kan städa ordentligt. Men vi upplever att det börjar ändras, att man släpper mer på det och kan överlämna stöket, säger Frida Koff. 

LÄS MER: Här är rut-avdragen du inte får missa