Mycket eller lite sex? Det hänger på håret. Bokstavligt talat.

Åtminstone enligt forskare vid Göteborgs universitet som har sett ett samband mellan hudens hår och mängden sex, uppger Sveriges Radio P3.

– De som har mer hår på huden, alltså många hårsäckar, svarade i vår enkät att de har sex oftare än de som har färre hårsäckar, säger Emma Jönsson, doktorand i neurovetenskap vid Göteborgs universitet.

Förklaringen har dock inte med håret i sig att göra, tror forskarna, utan med antalet nervceller som kan uppfatta beröring. Ju fler dessa celler är, desto större blir njutningen och så leder det ena till det andra, enligt Emma Jönsson.

– Vi mätte hårets intensitet, alltså hur tätt hårsäckarna sitter på armarna och då hittade vi att om man har mycket hår så tycker man den här typen av beröring är behagligare, mer erotisk och även mer intensiv, säger hon till radiokanalen.