– Vi har ju utmaningar att möta, och det här kan ju vara ett sätt och man måste undersöka möjligheten.

Johanna Näslund, HR-direktör i Västerbottens läns landsting, om det kommande projektet med sex timmars arbetsdag.

Fakta: Flera projekt pågår

Flera projekt med förkortad arbetstid och bibehållen lön pågår för närvarande i Sverige.

Projektet med sextimmarsdag på Svartedalens äldreboende inleddes i februari 2015 och förlängdes efter ett beslut förra sommaren.

Enligt följeforskaren Bengt Lorentzon har Svartedalens äldreboende haft 64 procent fler aktiviteter för de boende under projektperioden än Solängens äldreboende, som används som jämförelseobjekt.

Försöket på Sahlgrenska universitetssjukhuset inleddes samtidigt och utvärderas för närvarande.

I höstas startade ett projekt med arbetstidsförkortning på äldreboendet Sjöjungfrun i Umeå.

Ett nytt projekt är på gång inför hösten inom Västerbottens läns landsting.

Bland föregångarna finns Toyota Center i Göteborg, som införde sextimmarsdagar för sina plåtslagare och mekaniker redan 2002.

Källor: TT och Umeå Tidning

Pilotprojektet med sex timmars arbetsdag på Svartedalens äldreboende på Hisingen har skapat rubriker runt om i världen.

– Det har varit väldigt mycket mediekontakter över den här perioden, från Japan, New York, Holland, Belgien, Frankrike. De vill veta hur personalen mår och hur de jobbat, säger Monica Axhede, områdeschef för särskilda boenden SDF Västra Hisingen.

Försöket inleddes i februari förra året och var tänkt att pågå 2016 ut. Men efter en motion från Moderaterna skulle Göteborgs kommunfullmäktige på torsdagen ta ett beslut om huruvida det ska avslutas redan nu. Men dit hann politikerna inte. De 25 punkter som föregick ärendet drog ut på tiden och sent på kvällen togs beslutet att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

Lägre sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har gått ned, personalen upplever att den mår bättre – och de boende är nöjdare, enligt uppföljningarna som gjorts. Men pilotprojektets motståndare anser att det inte är ekonomiskt försvarbart att låta det fortsätta.

Enligt projektets följeforskare Bengt Lorentzon är det i slutändan en politisk fråga om förkortad arbetstid innebär en kostnad eller en besparing för samhället. Dels eftersom kostnader och besparingar kan landa på olika platser.

– A-kassan minskar ju exempelvis sina kostnader, men Göteborgs stad får ju inte del av det utan hela kostnaden hamnar på staden, säger Bengt Lorentzon.

Dels eftersom produktivitet kan vara en subjektiv fråga.

– Vad är produktivitet i äldreomsorg? Ja, det är ju ökad kvalitet, säger Bengt Lorentzon.

– Det är den som politikerna ytterst måste bedöma och ställa mot kostnaderna.

Dyrbar resurs

Samtidigt utvärderas ett liknande försök som pågår på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Operationsavdelningen på ortopeden i Mölndal införde i februari 2015 sex timmars arbetsdag, vilket lett till ökad produktivitet eftersom ett extra operationsskift kunnat införas.

– Vårt uppdrag ökar och vi måste kunna utnyttja denna mycket dyrbara resurs som en operationsavdelning innebär, kunna utnyttja den mer under dygnet, säger Anders Hyltander, områdeschef på Sahlgrenska.

Projekt i Västerbotten

Personalen är positiv och sjukfrånvaron har minskat, berättar han. Ett beslut om projektets framtid väntar under våren och hänger på balansen mellan den ökade produktiviteten och de ökande lönekostnaderna.

I Västerbottens läns landsting pågår förberedelserna inför ett försök med förkortad arbetstid. Än är det inte bestämt var försöket ska genomföras, men planen är att det ska starta i höst.

– En arbetstidsförkortning kan ju vara en faktor som bidrar till en bättre arbetsmiljö, attraktivare arbetsplatser och lägre sjuktal, säger Johanna Näslund, HR-direktör i Västerbottens läns landsting.