– Kanske skulle det kunna bli en liten by.

Drottning Silvia om stiftelsen Silviahemmets nya bostadssatsning.

Fakta: Fakta demens

Antalet demenssjuka i Sverige beräknas vara cirka 160 000 personer.

Alzheimer är den vanligaste typen av demens.

Man kan lindra symptomen med hjälp av läkemedel men det finns ännu inget botemedel mot alzheimer.

Kunskapen om demens var länge bristfällig och senildemens betraktades närmast som en oundviklig följd av ålderdom. Men nu har kunskapen blivit större. I dag vet vi att demens orsakas av hjärnskador som i sin tur kan bero på närmare 100 olika sjukdomar och sjukdomstillstånd.

Källa: Svenskt demenscentrum

Omkring 160 000 personer beräknas vara demenssjuka i Sverige och en allt högre snittålder innebär att antal drabbade ökar varje år. Sedan drottningen startade Silviahemmet för 20 år sedan har mycket förändrats inom demensvården. I dag bedrivs flera forskningsprojekt som försöker ta reda på vad sjukdomen beror på och vad som kan göras för att motverka den.

– Tyvärr var det så att min mor fick demens i hög ålder och det var då jag upptäckte att vi visste för lite om det, säger drottning Silvia.

Bygga bostäder

Stiftelsen har utbildat hundratals undersköterskor och sjuksköterskor i demensvård och enligt drottningen är det just utbildning som är viktigast för att göra vården så bra som möjligt. Men nästa steg för Silviahemmet blir att bygga bostäder anpassade för par där den ena personen blivit sjuk.

– Det kanske kan ge en familj eller ett par möjlighet att bo kvar tillsammans. Den ena kan gå till Silviahemmet på dagen eller till en annan inrättning medan den andra arbetar och sedan kan man ses hemma, säger drottningen.

Sex lägenheter kommer att stå klara 2017 i anslutning till Silviahemmets dagverksamhet på Ekerö utanför Stockholm. Lägenheterna är ett pilotprojekt men drottningens förhoppning är att det i framtiden ska byggas liknade bostäder på fler platser.

– Kanske skulle det kunna bli en liten by, säger hon.

Globalt problem

Men fokus för stiftelsen ligger fortfarande på utbildning. Vårdpersonal i bland annat Japan, Polen och Tyskland har redan vänt sig till stiftelsen för att få ta del av utbildningarna.

– Det är ett stort problem i många länder, inte minst för Japan med deras befolkningspyramid och i Kina är 200 miljoner människor dementa, säger drottningen.