På boenden för ensamkommande flyktingbarn delas det ibland ut gymkort eller badkort för att ungdomarna ska aktivera sig på fritiden. I Huddinge kom dock snart larm från personal på badhusen om att det var många nya gäster som inte kunde simma.

– Flertalet av de här ungdomarna har ingen simkunnighet alls och det blir en stressig situation för personalen. säger Mia Bergman, verksamhetschef ungdom, vid kultur- och fritidsförvaltningen.

Därför ska man nu bjuda in de ensamkommande flyktingbarnen som bor på kommunens HVB-hem till simundervisning.

– Vi tycker att det är jätteroligt att de vill motionera och har många aktiviteter för nyanlända. Men vi kan inte bortse från riskerna som finns. Vi startar simskolan i februari just för den här målgruppen, säger hon.

Problemet har uppmärksammats på flera håll i landet. I Årjäng stängdes till exempel badhuset för asylsökanden under några dagar i november, för att man skulle hinna ta fram och översätta information om vilka regler som gäller - som att den som inte kan simma ska hålla sig på den grunda delen.