Det är forskaren Brian Wansink, professor vid Cornells universitet, specialist på bland annat ät-beteenden, som i en ny bok presenterar teorin. Wansink och hans team har analyserat vad gästerna beställer i förhållande till var de sitter på 27 olika restauranger runt om i USA, skriver Daily Mail.

Resultatet visar bland annat att de gäster som sitter längst ifrån entrén äter minst sallad. Det är dessutom 73 procent troligare att de beställer dessert. Mörka bord och bås är en annan risk för kaloribomber; de gäster som sitter där beställer både mer och tyngre mat.

De gäster som sitter vid barbord beställer däremot oftare sallad, och mer sällan dessert. Detsamma gäller vid upplysta bord, eller fönsterbord.

Allra värst är det att sitta i närheten av en tv – ju närmre du sitter, desto mer friterad mat riskerar du att beställa.