Fakta: Så påverkas tågtrafiken

Stockholm-Göteborg: Snabbtågstrafiken har glesare turtäthet och tågen går annan väg än normalt, vilket medför längre restid. Regionaltågen ersätts med buss mellan Alingsås och Göteborg, vissa morgontåg ersätts även med buss Falköping-Skövde. Under några dagar går inga Intercity- eller nattåg.

Stockholm-Malmö/Köpenhamn: Snabbtågstrafiken har glesare turtäthet och restiden förlängs. Tåg ersätts med buss mellan Stockholm och Södertälje Syd. Under några dagar går inga Intercity-eller nattåg.

Stockholm-Karlstad-Oslo: Snabbtågen går annan väg än vanligt och restiden förlängs. 25-27 mars går inga Interity-tåg.

Gävle-Stockholm-Linköping/Nyköping: Tågen ersätts med buss mellan Stockholm och Södertälje Syd, vilket innebär att restiden blir längre än vanligt.

Stockholm-Katrineholm-Hallsberg: Tåg ersätts med buss mellan Stockholm och Södertälje Syd.

Stockholm-Eskilstuna-Arboga: Tåg ersätts med buss mellan Stockholm och Södertälje Syd. På morgonen går ett extrainsatt tåg från Eskilstuna till Stockholm via Västerås, där resenärerna inte behöver byta till buss, och på kvällen i motsatt riktning.

Stockholm-Västerås-Hallsberg: Vissa tåg har ändrad tidtabell.

Extrainsatta tåg Linköping-Norrköping-Hallsberg: Tre extrainsatta regionaltåg per dag i båda riktningarna Linköping- Norrköping-Hallsberg.

Källa: SJ

– Det här är en klassisk helg när man brukar passa på. Det är fyra lediga dagar och färre som reser än vanliga vardagar, säger Katarina Wolffram, presskommunikatör på Trafikverket.

Störst påverkan väntas kring Stockholm, Göteborg och Malmö. Exempelvis stängs all trafik av mellan Stockholms central och Älvsjö från klockan 22.00 den 24 mars till klockan 5.00 tisdag den 29 mars. Sträckan Göteborg–Alingsås stängs också av under påsken.

– De här jobben har man ju planerat in sedan länge. Så det är ingenting man hittar på när det börjar närma sig påsk, säger Katarina Wolffram.

Trafikverket uppger att arbetena görs för att minska sårbarheten och förstärka järnvägens kapacitet.

"Flera av våra arbeten kräver att tågtrafiken stängs av helt, både för att kunna utföra arbetet rent praktiskt, men också för att arbetsmiljön ska vara säker", säger avdelningschefen Catrine Carlsson på Trafikverket enligt ett pressmeddelande.