Regeringen har tillsatt en utredning om självkörande fordon för att analysera om, och i så fall hur, reglerna behöver ändras. Syftet är att skapa bättre rättsliga förutsättningar för försök med självkörande fordon, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Infrastrukturminister Anna Johansson skriver i en kommentar att hon har "stora förhoppningar" om att självkörande och uppkopplade fordon ska förbättra trafiksäkerheten och vara bra för miljön.

Delar av utredningen ska vara klar i april nästa år, och i november 2017 ska de fullständiga förslagen redovisas.