Fakta: Ledningsfartyg

USS Mount Whitney är ett så kallat ledningsfartyg utan större eldkraft. Syftet med fartyget är att leda och kommunicera med andra fartyg.

Fartyget är 190 meter långt och anses som ett av de mest moderna örlogsfartygen, trots att det är 45 år gammalt.

Den 6:e amerikanska flottans ansvarsområde är Europa och Afrika och hemmahamnen är Gaeta i Italien.

Källa: Jon Davis, USS Mount Whitney

Flaggskeppet för den amerikanska 6:e flottan, USS Mount Whitney, har ankrat utanför Skeppsholmen i Stockholm.

När TT besöker örlogsfartyget förklarar dess kapten, Carlos Sardiello, att besöket i Stockholm är en ren artighetsvisit.

– Vi är här under några dagar och besöker er vackra huvudstad i det här vackra vädret, säger han och slår ut armarna mot Gamla stan som syns i bakgrunden.

Artigt eller inte, anledningen till att USS Mount Whitney är här just nu är att den Natoledda jätteövningen Baltops precis har avslutats i Östersjön.

Kontroversiellt

Under den aktuella övningen, som leds av försvarsalliansen Nato och USA, har 17 nationer, inklusive Sverige, övat "uppträdande i större multinationella styrkesammansättningar".

– Syftet är fred och stabilitet i Östersjöregionen, säger Carlos Sardiello.

Han öser lovord över den svenska insatsen som han beskriver som "mycket professionell", men svenskarnas förhållande till Nato är politiskt känsligt.

För bara en månad sedan fattade riksdagen beslut om det så kallade värdlandsavtalet som i korthet innebär att neutrala Sverige lättare ska kunna stödja och ta emot stöd från Nato vid en kris i Sverige eller dess närområde.

Avtalet är kontroversiellt, eftersom det av somliga ses som ännu ett närmande till medlemskap i försvarsalliansen Nato. Ett medlemskap som Alliansen vill se i framtiden, men något som regeringen avfärdat, liksom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.

Ryska intressen

Av förklarliga skäl deltog Ryssland inte i övningen.

– Jag vet inte om de följde övningen, men som av en händelse råkade de vara på samma tid och plats som vi, säger Carlos Sardiello och ler.

Så mycket mer vill han inte säga om den amerikanska närvaron i Östersjön, ett hav där Ryssland av tradition haft långt större intressen än USA.

– Som kapten har jag inga problem alls med vår närvaro i Östersjön. De bad oss komma, så vi åkte hit. Alla övriga frågor måste jag hänvisa till PR-avdelningen för amerikanska 6:e flottan. Men de (ryssarna) uppförde sig professionellt och helt enligt vår överenskommelse under övningen så det var inga problem, säger Carlos Sardiello.