FAKTA: Så gick undersökningen till

Undersökningen bygger på svar från 1 509 personer, som ingår i YouGovs förrekryterade internetpanel. Dessa utgör ett representativt urval av den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och region. Svaren samlades in under perioden 2 januari-1 februari. 

Vänsterpartiet ökar

Hur skulle du rösta om det var riksdagsval i dag?

MODERATERNA

Februari 2012
35,8 %

Januari 2012
34,4 %

CENTERN

Februari 2012
4,8 %

Januari 2012
5,0 %

FOLKPARTIET

Februari 2012
4,7%

Januari 2012
6,2%

KRISTDEMOKRATERNA

Februari 2012
3,1%

Januari 2012
3,6%

MILJÖPARTIET

Februari 2012
11,7%

Januari 2012
11,9%

SOCIALDEMOKRATERNA

Februari 2012
21,9%

Januari 2012
24,7%

VÄNSTERPARTIET

Februari 2012
10,3%

Januari 2012
6,4%

SVERIGEDEMOKRATERNA

Februari 2012
6,9%

Januari 2012
6,9%

ÖVRIGA

Februari 2012
0,9%

Januari 2012
0,9%

Jonas Sjöstedt verkar vara en kvinnomagnet. På en månad har Vänsterpartiet ökat med nästan 4 procentenheter – och störst stöd har den nyvalde partiledaren hos kvinnorna.

I Yougovs nya opinionsmätning, utförd i samarbete med Metro, får V totalt 10,3 procent – men av de tillfrågade kvinnorna skulle hela 12,9 procent rösta på partiet om det vore riksdagsval i dag.

– Den senaste tiden har vi bland annat lyft upp jämställdhetsfrågor extra mycket vilket kanske lockat kvinnorna, säger Hans Linde, V:s gruppledare i riksdagen, som tycker att partiet fått en nytändning.

Socialdemokraterna hade en tuff start på det nya året med Juholts avgång, följt av en vecka utan partiledare innan Stefan Löfven slutligen axlade rollen. Turbulensen ledde till ett rejält väljartapp – minus 2.8 procentenheter under mätperioden.

Ur ett rödgrönt perspektiv är det positivt att nedgången för S kompenseras med en kraftig uppgång för V, säger Ulf Bjereld, S-märkt professor i statsvetenskap vid Lunds universitet

– Det hade varit värre för oppositionen om S-valjarna hade gått till borgerligheten. För Stefan Löfven är utmaningen nu inte bara att bromsa den nedåtgående trenden utan också att få stopp på den och vända siffrorna uppåt.

Fotnot: Undersökningen bygger på svar från 1 509 personer, som ingår i YouGovs förrekryterade internetpanel. Dessa utgör ett representativt urval av den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och region. Svaren samlades in under perioden 2 januari-1 februari.

ANALYS: SJÖSTEDT HAR ALLTID LYCKATS