Fakta: V:s förslag under veckan

Avgiftsfria läkemedel för alla över 80 år. I genomsnitt innebär det en minskad kostnad med 1 700 kronor per år och person. Reformen beräknas kosta 850 miljoner kronor om året.

Enligt V finns runt en halv miljon personer över 80 år, av dem är 60 procent kvinnor.

Återinförd förmögenhetsskatt på förmögenheter över fem miljoner kronor. V föreslår en progressiv skatt som börjar på 1 procent och går upp till 3 procent för den del av förmögenheterna som överstiger 30 miljoner kronor.

Inrätta en särskild "insatsstyrka" för att jaga skattesmitare. Partiet vill att Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket ska bilda en gemensam enhet för att förhindra skattebrott och skatteflykt. Beräknas kosta 100 miljoner kronor.

Källa: Vänsterpartiet

Fakta: Jonas Sjöstedts tal

Publik: 600

Huvudbudskap: Gör samhället mer jämlikt.

Citat:

"Det enda som hindrar oss från att införa en förmögenhetsskatt och satsa pengarna på trygghet och välfärd, det enda som hindrar oss från det är att regeringen inte vill."

"Socialdemokraterna är som ett gammalt ånglokomotiv. De har tjänat väl och under många år dragit Sverige mot rättvisa och jämlikhet. Men tiderna förändras. Idag är det inte ånglokomotiv som man ska hoppas på om man vill framåt. Och Miljöpartiet, det är väl de som står där bak och skyfflar kol.

"De rikaste brukar vara bra på att överskatta sig – för oss andra är det tydligt att de mest är underbeskattade."

– Alldeles för mycket av den orättvisa politiken från alliansens regeringsår finns kvar. Klyftorna är fortfarande alldeles för stora. Och här måste vi vara tydliga – anledningen är att regeringen bromsar, sade Jonas Sjöstedt och liknade Socialdemokraterna vid ett gammalt ånglok, som inte längre orkar dra.

Gratis medicin

Jonas Sjöstedt hade med sig ett krav på gratis medicin för alla över 80 år till Visby. Ett krav han kommer att driva i höstens budgetförhandlingar med regeringen.

– Vi vet att många i dag tvekar om man kan ta ut sin medicin, och det ska man inte behöva göra. Man ska inte behöva titta i plånboken innan man går in på apoteket, sade Jonas Sjöstedt.

Förslaget skulle innebära att berörda pensionärer får en minskad kostnad med i genomsnitt 1 700 kronor per år. Det hela beräknas kosta 850 miljoner kronor om året, vilket V vill betala genom återinförd förmögenhetsskatt.

– Det är rimligt att ta från miljonärer och ge till pensionärer, sade Jonas Sjöstedt.

S bromsar

Han kommer att ta upp båda förslagen i förhandlingarna med regeringen inför höstens budget. När det gäller förmögenhetsskatten har han små möjligheter att få sin vilja fram, eftersom varken Socialdemokraterna eller Miljöpartiet håller med honom.

– Det enda som hindrar oss från att införa en förmögenhetsskatt och satsa pengarna på trygghet och välfärd, det enda som hindrar oss från det är att regeringen inte vill, sade Sjöstedt.

Helst hade Vänsterpartiet velat förbättra pensionssystemet.

– Vi kan se att situationen blir allt mer ohållbar med dagens pensionssystem och kvinnorna har dragit en rejäl nitlott. Många öppnar det orange kuvertet med en klump i magen, sade Jonas Sjöstedt.

Vinster i välfärd

Jonas Sjöstedt blev besviken när statsminister Stefan Löfven (S) inte ville ha med Vänsterpartiet i sin regering efter valet, men nu verkar han ganska nöjd med sin oppositionsroll och att vara med och förhandla om statsbudgeten.

Ett villkor från Sjöstedts sida har varit att vinster i välfärden ska begränsas kraftigt. En utredning har tillsatts för att ta fram regler för detta och i november kommer förslagen. I en intervju med Sydsvenskan säger utredaren Ilmar Reepalu (S) nu att principen ska vara att "företag får en riskpremie på insatt kapital och att de kan få en marknadsmässig avkastning på sin verksamhet". Inte alls ett så skarpt vinstförbud som Jonas Sjöstedt vill ha.

Men han litar på att Stefan Löfven står vid sitt ord, oavsett vad utredningen kommer fram till.

– Jag hör inga andra budskap från regeringen än att de tänker leva upp till sitt löfte och hålla det de lovat, säger Sjöstedt.

– Annars får vi lägga förslag som vässar det utredningen säger betydligt.