Fakta: Sifo-undersökningen

"Regeringen presenterade nyligen flera migrationspolitiska åtgärder i syfte att minska antalet asylsökande som söker sig till Sverige. Vad tycker du om dessa åtgärder, är de bra eller dåliga?", löd Sifos fråga som ställdes 24–25 november. Så här fördelades sig svaren:

39 procent: mycket bra.

30 procent: ganska bra.

9 procent: ganska dåliga.

6 procent mycket dåliga.

15 procent: tveksam/vet inte.

Sju av tio svenskar ställer sig bakom regeringens nya skärpta migrationspolitik, visar en ny undersökning av Sifo. Undersökningen gjordes nästan direkt efter det att regeringsförslagen presenterats.

– Totalresultatet är intressant där vi ser att de nya förslagen får ett brett stöd, säger Sifos opinionschef Toivo Sjörén till Svenska Dagbladet.

Drygt 1 000 personer svarade på undersökningen. Resultatet skiljer sig åt mellan blocken. Åtta av tio av alliansens väljare står bakom regeringens förslag, medan 50 procent av de rödgröna väljarna tycker att förslagen är bra eller ganska bra.

Förslagen får ett stort stöd hos både män och kvinnor, men med en stor skillnad bland åldersgrupperna.

– Man skulle kunna säga att ju äldre man är, desto mer positiv är man till de nya kraven, säger Toivo Sjörén till SvD.