Fakta: Eftersatt sjukvård

Över 57 000 indoneser som lider av psykisk ohälsa har någon gång varit föremål för "pasung", att bli fastkedjad eller låsas in. 18 800 hålls för närvarande fängslade, enligt siffror från myndigheter.

Den indonesiska regeringen har vidtagit ett antal åtgärder för att försöka motverka det utbredda användandet av metoden. Landets sjukvårdsminister har lanserat en kampanj mot fastkedjningar och enligt en ny lag ska psykiatrisk vård integreras i det vanliga sjukvårdssystemet.

Myndighetspersoner och sjukvårdspersonal har fått i uppdrag att arbeta för att få människor frisläppta. Men implementeringen av strategin har gått trögt, delvis på grund av den utpräglat decentraliserade statsmakten.

Det finns mellan 600 och 800 psykiatrer i Indonesien, med en befolkning på 250 miljoner.

90 procent av de som uppskattas behöva tillgång till psykiatrisk vård saknar detta.

Källa: HRW

I två års tid har den utmärglade Sulaiman hållits fastkedjad vid ett litet religiöst healingcenter utanför staden Brebes på den indonesiska ön Java. Hit togs han av sin familj, som inte visste vad de skulle göra med honom då han börjat kasta stenar mot grannars fönster.

Nu tillbringar han sina dagar kedjad vid en liten träbänk i ett mörkt rum, eller ute på centrets smutsiga gårdsplan.

– Vi har inget annat alternativ. Det är av säkerhetsskäl som deras fötter är fastkedjade, säger Sholeh Mushadad, en av dem som driver centret, till AFP.

Få mentalsjukhus

Behandlingen av de intagna, som inte ges några diagnoser eller läkemedel, består av böner och örtbad.

Sulaimans öde är knappast unikt. Nästan 19 000 människor hålls för närvarande fastkedjade eller inlåsta av sina familjer, på religiösa behandlingshem eller på andra institutioner, enligt myndigheternas senaste uppskattning. Trots att metoden, som kallas "pasung", har varit förbjuden sedan 1977 är den fortfarande utbredd – särskilt på landsbygden där bristen på sjukvård är stor och kunskap saknas om psykiska sjukdomar, konstaterar människorättsorganisationen Human Rights Watch (HRW) i en rapport.

Indonesien, med en befolkning på 250 miljoner, har bara 48 anläggningar för psykiatrisk vård i hela landet, de flesta belägna i storstadsområden, enligt HRW.

Tros vara besatta

"Människor tillbringar år fastkedjade i trästockar eller skjul eftersom familjemedlemmar inte vet vad de annars skulle göra och regeringen inte gör ett bra jobb med att erbjuda humana alternativ" uppger Kriti Sharma, författare till rapporten, enligt ett pressmeddelande från HRW.

Föreställningen att psyksjuka är besatta av djävulen bidrar till stigmatiseringen av dem. HRW, som intervjuat en rad drabbade, anhöriga och myndighetspersoner, beskriver en hårresande situation på institutionerna och centren. Förutom tvångsbehandlingar med magiska örter, hårdhänt massage eller rabblande av koranverser i de intagnas öron förekommer fall av ren misshandel och sexuellt våld.

Regeringen har lovat att försöka stoppa metoden, men liknande kampanjer har tidigare misslyckats.