Allt tyder på att sjukfrånvaron fortsätter att öka. Regeringens mål är att dagens sjukpenningtal på 10,3 ska minska till 9 dagar 2020, men Försäkringskassans nya prognos är i stället en ökning till 13 dagar.

Det innebär att utgifterna för sjukpenning ökar med ytterligare 4,5 miljarder kronor fram till 2016, enligt prognosen som publiceras på DN Debatt.

Försäkringskassans ledning efterlyser ökade insatser från läkare och arbetsgivare.