Det så kallade sjukpenningtalet fortsätter att öka. I december förra året var detta tal 10,5 för båda könen, att jämföra med 9,4 i december 2014. Det visar statistik från Försäkringskassan.

Sjukpenningtalet anger antalet dagar per person om alla sjuk- och rehabiliteringsdagar under ett år slås ut på alla individer.

Allra högst var var detta tal för båda könen i Jämtlands län (13,8), medan det var lägst i Östergötland (8,6).

För kvinnor var sjukpenningtalet i december förra året 13,7, medan det var 7,3 för män. En skillnad på 88 procent.

Enligt Försäkringskassan ligger ökningen i linje med prognosen.