Fakta: Sveriges abortlag

Enligt svensk abortlag gäller fri abort upp till graviditetsvecka 18.

Inga foster som kan antas vara livsdugliga aborteras.

Sedan 2008 är den övre gränsen satt till 21 veckor och sex dagar.

För att få göra sen abort krävs särskilt tillstånd.

Det är alltid upp till kvinnan själv att bestämma om hon vill göra abort eller inte.

Abort får endast utföras på sjukhus och godkänd vårdinrättning.

2015 gjorde cirka 38 000 aborter i Sverige.

Källa: Dagen

Landstinget följde inte upp kvinnans abort. Månader senare visade det sig att hon fortfarande var gravid. Efter en snabb utredning beviljade Socialstyrelsen en sen abort i vecka 21, rapporterar tidningen Dagen, men på grund av att kvinnan svarade dåligt på behandlingen genomfördes inte aborten förrän i vecka 23.

Nu kritiserar IVO landstinget i Norrbotten för att ha missat att göra efterkontroll, trots att det i patientens journal uttryckts en osäkerhet om aborten verkligen fullföljts, skriver tidningen.

Dessutom var fallet för dåligt dokumenterat.

"Någon form av ansträngning borde ha gjorts från vårdgivaren för att en uppföljning skulle komma till stånd. Handläggningen av patienten har inte varit patientsäker", skriver myndigheten.

Sjukhuset har efter incidenten 2013 skärpt rutinerna kring efterkontroller vid aborter.