Nyanlända kan i framtiden få lära sig svenska genom att spela dataspel. I Ronneby testar ett tiotal nyanlända elever nu äventyrsspel Sweet City som utvecklats av Linnéuniversitetet, rapporterar P4 Blekinge.

Dataspel har använts i undervisningen tidigare men det här är första gången som ett dataspel utvecklats för att bli ett läromedel i svenska som andraspråk.

Eleverna ska nu testa spelet fram till i februari. Under tiden kommer forskare på Linnéuniversitetet mäta deras läsförståelse och fortsätta att anpassa spelet.