Fakta: Jätteupphandling av asylboenden

Migrationsverket har i dag runt 96 000 platser i asylboenden, varav ungefär 60 000 är upphandlade boenden. Utöver de befintliga boendeplatserna behövs ytterligare 20 000 platser.

Asylboenden som ligger i en tätort och där det finns toalett och dusch på rummet kommer att premieras i upphandlingen.

Det nya ramavtalet ska gälla från den 21 september, omfattar hela Sverige och sträcker sig över tre år, med möjlighet till tre års förlängning. Avropsavtalen är på tre år, ett år eller sex månader.

Anbuden ska vara inne senaste den 18 april.

Källa: Migrationsverket

I höst går det nuvarande ramavtalet för asylboenden ut. På tisdagen annonserade Migrationsverket en ny jätteupphandling av både befintliga platser och tiotusentals nya.

– Det handlar om runt 60 000 platser som finns i dag och ytterligare 20 000 platser eftersom det kom många nya asylsökande i höstas, säger Magnus Gustavsson, sektionschef på Migrationsverket.

Myndigheten kommer att erbjuda längre avtal än vad man tidigare har kunnat göra. Det hoppas man ska göra fler fastigheter tillgängliga, men också pressa priserna.

– I det nya ramavtalet erbjuder vi sex månader, ett år och treåriga avtal. Vi hoppas på så sätt kunna knyta till oss nya leverantörer som ser en affär i att iordningställa en byggnad för oss om man får ett längre avtal, säger Magnus Gustavsson.

– Vi anger takpriser och vi hoppas att konkurrensen ska göra att priset går ner ytterligare. Signalerna vi har fått från marknaden är att om vi kan erbjuda just längre avtal så kan man gå ner i pris.

Hur mycket pengar det skulle gå att spara om priserna sänks vill Magnus Gustavsson inte gå in på, men det finns kalkyler gjorda.

– Det handlar om åtskilliga summor, säger han.