Fakta: Lag mot tvångsäktenskap

Den 1 juli 2014 stärktes skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Bland annat avskaffades dispensen för ungdomar under 18 år att gifta sig.

Två nya brott finns nu i brottsbalken:

Att tvinga någon till äktenskap är redan straffbart som olaga tvång, men genom det nya brottet blir fler handlingar straffbara. Straffet för äktenskapstvång är fängelse i upp till fyra år.

Även om brottet begås i annat land kan personen ändå straffas i Sverige. Den som lurar någon till utlandet för att giftas bort med tvång kan dömas till fängelse i två år för vilseledande tvångsäktenskapsresa.

I början av november ska regeringen presentera sin jämställdhetsskrivelse och den kommer att innehålla ökade insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck mot kvinnor och flickor.

– Insatserna kommer att handla om att exempelvis se över barnäktenskapslagstiftningen. Trots att den är relativt ny och skärpt förefaller den inte ha haft den effekt som vi förväntade oss. Och vi kommer att vilja stödja organisationer som redan i dag jobbar med de här frågorna, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér (S).

Regeringen kommer även att kalla till en nationell samling för arbetet mot hedersrelaterat våld. I början av nästa år kommer exempelvis myndigheter, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och organisationer som jobbar mot problematiken att bjudas in.

– Jämställdhet måste omfatta alla – det är inte något relativt utan det är ett absolut värde. Därför är jag angelägen om att både få ännu mer kunskap och bygga på goda exempel som finns, säger Åsa Regnér.