En person skadades lindrigt i en fallolycka vid arbetet med att säkra en container som blev hängande i luften i Skandiahamnen i Göteborg.

Containern innehöll det självupphettande och frätande ämnet natriumetylat, och hängde ett tag i bara en kätting innan den kunde säkras.

Natriumetylat är brandfarligt och frätande och reagerar kraftigt vid kontakt med vatten.