Dag Magnusson, mäklare på Skånegårdar AB, sköter försäljningen av Skäggs Gård. Herrgården är den största egendomen på Gotland och omfattar 1 376 hektar – nära en halv procent av Gotlands yta.

Gården har varit till salu sedan i somras, då intresset beskrevs som "stort", men ännu har ingen pungat ut med de 150 miljoner kronor som gården kostar.

Är den svårsåld?
– Nej men det tar tid att sälja sådana här egendomar. Vi håller på med lite olika lösningar.

Vilken typ av människor är det som köper sådana här objekt?
– Det är två typer. Framgångsrika lantbrukare och mer finanisiella aktörer som vill göra långsiktiga investeringar i jord. 

Ligger det i tiden?
– Kapital söker sig till fast egendom i dag. Under de senaste decennierna har priserna på stora lantbruksfastigheter ökat med 8 procent per år. Det beror på låga räntor, en stabil jordbrukspolitik i Europa och en kraftigt sänkt svensk krona.

Påverkas köparna av höstbudgeten?
– Höstbudgeten är en dagslända i sammanhanget. En sådan här investering i fast egendom görs på minst en halv generations sikt. 

Vad krävs av köparen?
– Först och främst eget kapital, på minst 40 procent av värdet. Också en vilja, kapacitet och idéer.