Fakta: Två dog

2010: Kirurgen och forskaren Paolo Macchiarini anställs som gästprofessor på Karolinska institutet (KI). Samtidigt anställs han på deltid som överläkare på Karolinska universitetssjukhuset (KS).

2011–2012: Macchiarini utför tre operationer med konstgjorda luftstrupar på KS. Två av patienterna är nu döda. En lever, men vårdas på sjukhus i USA.

2013: KS stoppar alla fortsatta operationer med syntetiska luftstrupar.

2014: Tre olika anmälningar där Macchiarini anklagas för forskningsfusk lämnas in, en av en belgisk forskare och två av fyra läkare vid KS.

2015: Varken KI:s etiska råd eller dåvarande rektor anser att Macchiarini har gjort sig skyldig till forskningsfusk. Dock avslutas hans gästprofessur och han får en tidsbegränsad anställning som forskare.

2016: SVT sänder dokumentärserien "Experimenten" där Macchiarinis forskning ifrågasätts. Flera på nyckelposter inom KI lämnar sina uppdrag: Urban Lendahl, sekreterare i KI:s Nobelkommitté, rektor Anders Hamsten, forskningsdekan Hans-Gustaf Ljunggren, rektorsrådet Jan Carlstedt-Duke. KI avskedar Paolo Macchiarini.

– Misstankarna gäller brott i samband med operationer varav tre gäller operationer av syntetiska luftstrupar, säger Jennie Nordin vid Västerorts åklagarkammare till TT.

Det var under åren 2011–2012 som den italienske kirurgen och gästprofessorn utförde tre operationer med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset.

Operationerna, som fick mycket uppmärksamhet, resulterade dock i att två av patienterna avled, medan den tredje skadades svårt.

Macchiarini förnekar samtliga brott och är, enligt sitt juridiska ombud advokat Björn Hurtig, förvånad över att han fått bära allt ansvar.

– Han förnekar att han så medvetet och oaktsamt förorsakat människors liv och dels orsakat dem allvarlig kroppsskada, för det är vad de påstår att han gjort, säger Björn Hurtig till Svenska Dagbladet.

Inte utprövad metod

Karolinska universitetssjukhuset vill inte kommentera misstankarna.

Vid en eventuell rättegång kommer domstolen att ta ställning till om Paolo Macchiarini rörde sig inom ramen för "vetenskap och beprövad erfarenhet". Om så var fallet kan han frias från misstankarna.

– Men det råder ingen tvekan om att de här luftstruparna, och metoderna att förse dem med stamceller, det var inte en utprövad metod enligt de regler som finns för detta, bland annat på djurförsök, säger Madeleine Leijonhufvud, professor emerita i straffrätt.

Inte ensam

Paolo Macchiarini var inte ensam ansvarig. Operationerna hade godkänts av Karolinska universitetssjukhuset och både operationerna och den kontroversiella forskningen hade starkt stöd av Karolinska institutet.

Följaktligen utesluter inte kammaråklagare Jennie Nordin att fler kan komma att delges misstanke om brott.

– Men det är för tidigt att säga. Det är en mycket komplicerad utredning och nu ser vi över hela händelseförloppet för att skapa oss en bild av vad som skett och hur dessa operationer möjliggjorts, säger Jennie Nordin.

Fjärde operation

Utöver dessa operationer är Paolo Macchiarini alltså även misstänkt för grovt vållande av kroppsskada vid en fjärde operation. Men vad denna operation handlade om vill åklagaren inte säga.

– Men det handlade inte om syntetiska luftstrupar. Den utfördes på Huddinge sjukhus och rör något helt annat. Så mycket kan jag säga, säger Jennie Nordin.

Madeleine Leijonhufvud poängterar vikten av att Macchiarini-skandalen reds ut rent juridiskt.

– Det är väldigt viktigt att man får till stånd en tydligare ordning i de här fallen. Både för patientens skull och för läkarens. Det får inte vara så att man i svåra fall riskerar att bli åtalad om man gör det som man uppfattar som riktigt för sin patient, säger hon.