Fakta: MRSA-fall i Skåne 2015

Januari: 48.

Februari: 47.

Mars: 54

April: 37.

Maj: 60.

Juni: 38.

Juli: 44.

Augusti: 54.

September: 81.

Oktober: 70.

November: 102.

Källa: Sydsvenskan.

Fakta: Kan ställa till problem

Många olika bakterier kan utveckla motståndskraft (resistens) mot antibiotika. Om en bakterie är resistent mot flera sorters antibiotika kallas den för multiresistent.

Bakterierna i sig innebär ofta ingen ökad risk för sjukdom, men ett bärarskap kan ställa till problem vid sjukdom då bäraren behöver behandlas med antibiotika.

Ett sätt att minska andelen resistenta bakterier är att minska användningen av antibiotika.

Källa: Folkhälsomyndigheten

I november registrerades 102 fall av personer som bar på meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA), vilket är dubbelt så många jämfört med siffrorna för fjolårets första månader, skriver Sydsvenskan.

– Vi ser den här ökningen över hela landet, men ökningen i Skåne sticker ut, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten, till tidningen.

Antalet fall av resistenta bakterier ökar stadigt, bland annat genom resor, men enligt Anders Tegnell har den senaste tidens ökning även en koppling till den ökande asylinvandringen till Sverige.

– Det är vårt intryck. Många flyktingar kommer hit med både sår och småskador som är smittade.

Mellan januari och november registrerades 635 fall av MRSA i Skåne, att jämföra med 488 fall under hela 2014.

De som drabbas av MRSA är oftast redan sjuka, barn och äldre. Utöver riskerna med att utsättas för bakterien innebär ökningen av antalet fall att mer och fler sorters antibiotika används inom sjukvården, vilket kan leda till att fler sorters multiresistenta bakterier skapas.