Skånetrafiken betalar i dag sex miljoner kronor i månaden för extra bemanning och informationsinsatser i samband med id-kontrollerna, enligt ett avtal med Trafikministeriet i Danmark. Dessutom kostar bortfallet av resenärer uppemot nio miljoner kronor per månad, skriver den skånska regionledningen till näringsdepartementet.

Att låta skånska pendlare och skattebetalare stå för de direkta kostnaderna för id-kontrollerna vore orimligt, eftersom det är en nationell angelägenhet, skriver regionledningen.

DSB uppskattar det danska tågbolagets månatliga kostnader för kontrollerna till 7,5–11,5 miljoner kronor – betydligt mindre än vad som sades när de infördes. Då räknade DSB med kostnader på en miljon om dagen.

– Det går bättre än väntat att få resenärerna genom kontrollerna, säger Aske Wieth-Knudsen på DSB till nyhetsbyrån Ritzau.

Svenska SJ, som ställde in sina tåg mellan Malmö och Köpenhamn när kontrollerna infördes i början av januari, vill inte spekulera i vad det kostat bolaget i uteblivna intäkter.

– Det är för tidigt att svara på, säger Åsa Larsson, presschef på SJ, som återupptar trafiken den 1 mars.