Regeringen vill skärpa straffet för användning av handgranater. Straffbestämmelserna i lagen om brandfarliga och explosiva varor ska anpassas mer till straffsatserna för vapenbrott.

"Handgranater är ett slags vapen. Straffet för att till exempel inneha handgranater bör vara likställt med vad som gäller för skjutvapen. Så är det inte i dag. Men det ska vi ändra på", säger inrikesminister Anders Ygeman (S) i ett pressmeddelande.

Regeringens uppdrag att se över straffbestämmelserna går till Petter Asp, professor i straffrätt, som ska vara klar senast den 23 mars nästa år.

Handgranater har använts i en lång rad sprängdåd runt om i landet på senare år.