– Här handlar det om formella fel. Det finns ingen etisk problematik.

Professor Bengt Gerdin, som granskat stamcellsbehandlingar på Sahlgrenska.

Fakta: Granskning

Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU) har på eget initiativ låtit granska fyra behandlingar med nya operationsmetoder som gjordes 2011 och 2012.

Patienterna var svårt sjuka och löpte risk att avlida.

Ingen av dem anses ha skadats av behandlingen.

Andra behandlingsmetoder var inte självklara.

Etiska överväganden gjordes, och man fick samtycke från patienten eller dess föräldrar, men detta dokumenterades inte ordentligt.

Ansvariga för vården hade i förväg kontakt med bland annat Läkemedelsverket, men detta dokumenterades inte heller och man fick inte de skriftliga tillstånd som krävs.

Källa: Sahlgrenska universitetssjukhuset

Rapporten har gjorts med anledning av Macchiarini-skandalen med konstgjorda luftstrupar på Karolinska i Stockholm, trots att den metoden inte använts på Sahlgrenska.

Granskningen har letts av Bengt Gerdin, professor emeritus vid Uppsala universitet, som tidigare utrett Macchiarini, och gäller fyra västsvenska patienter som fått stamcellsbehandling på Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU). Hans slutsats är att behandlingarna där inte alls kan jämföras med Macchiarinis ödesdigra operationer.

– Här handlar det om formella fel. Det finns ingen etisk problematik, och inga människor har tagit skada av behandlingarna, säger Bengt Gerdin.

Barn fick blodådror

Tre av fallen på SU gäller transplantationer av blodådror till levern på barn, det fjärde handlar om en luftstrupe. I samtliga fall behandlades organen från donatorer med patientens egna stamceller, för att fungera bättre.

För två av barnen beskrivs behandlingen som lyckad.

– De kommer att behöva fortsatt behandling, men har klarat sig undan levertransplantation, som var alternativet, säger Lars Grip, forskningsdirektör på SU.

Det tredje barnet, som bara var knappt två år vid den första operationen, har haft det jobbigare. Trots två försök med stamcellsbehandlade blodkärl, och därefter en levertransplantation, får levern inte blod som den ska.

Luftstrupen sattes in på en man i 70-årsåldern, som avled i hjärtproblem tre veckor senare. Man ser inget klart samband mellan dödsfallet och metoden som användes.

Operationer stoppade

Sahlgrenska har sedan en tid stoppat operationerna med stamcellsbehandlade organ, i väntan på att de ska kunna ingå i någon forskningsstudie med nödvändiga tillstånd från en etikprövningsnämnd. Det har man inte haft, och det är där kritiken ligger.

– Vi måste styra upp hur nya metoder utvecklas och sedan tas upp i vården, säger Lars Grip.