Fakta: Asylsökande i Sverige

Antal mottagna asylärenden årets fem första månader: 13 350

Antal mottagna asylärenden de fem första månaderna 2015: 22 346

Antal mottagna asylärenden de fem månader med högst antal ärenden 2015: 125 847

2015 avgjordes 58 802 asylärenden i Sverige. 32 631 vann bifall, 9 524 avslogs, 7 297 föll inom ramen för Dublin-förordningen, som anger att den asylsökande ska vända sig till det land inom EU där denne först anlände som flykting.

Handläggningstiden för ett asylärende var under 2015 i genomsnitt 229 dagar.

Källa: Migrationsverket

Fakta: Den nya, tillfälliga lagen

Flyktingar och alternativt skyddsbehövande ska som huvudregel enbart beviljas tidsbegränsade uppehållstillstånd – för flyktingar gäller tre år och för alternativt skyddsbehövande 13 månader.

Tillstånden ska kunna förlängas om skyddsskäl finns kvar.

De som har hittar jobb att försörja sig på ska kunna få permanent uppehållstillstånd.

Möjlighet till uppehållstillstånd för "övrig skyddsbehövande" tas bort.

Uppehållstillstånd för dem med "särskilt ömmande omständigheter" får bara ges i undantagsfall.

Flyktingar med tidsbegränsade uppehållstillstånd ska bara få återförenas med sin kärnfamilj.

Alternativt skyddsbehövande ska inte ha rätt till återförening.

Försörjningskrav för anhöriginvandring ska gälla fler.

Den nya lagen ska gälla i tre år och träda i kraft den 20 juli.

Den omfattar de som fått asylansökan registrerad efter den 24 november 2015.

Källa: Regeringen, riksdagen

– Även om vi har världens bästa mottagningssystem så har ju inte ens vi något trollspö som gör att vi på kort tid kan trolla fram hundratusentals bostäder, tiotusentals lärare och socialsekreterare och hundratals skolor. Det finns rent fysiska begränsningar för hur många vi kan ta emot, säger han till TT.

EU:s lägstanivå

Riksdagen beslutade med 240 ja-röster mot 45 nej-röster att skärpa asylpolitiken från och med den 20 juli. Lagen gör att Sverige lägger sig på EU:s miniminivå vad gäller asylsökandes rättigheter. Men den är tänkt att gälla i högst tre år.

Syftet är att kraftigt minska antalet asylsökande, samtidigt som kapaciteten i asylmottagandet och etableringen ska förbättras.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna röstade ja till förslaget. Men uppslutningen var inte fullständig i MP. Carl Schlyter, Valter Mutt, Jabar Amin och Annika Lillemets röstade nej och ytterligare fyra deltog inte i omröstningen.

En av dem var Rasmus Ling, som tidigare även röstade nej till att införa gränskontroller.

– Jag tyckte inte att det kändes bra att vara där, säger han till TT.

Liberalt nej

Centerpartiet och Vänsterpartiet röstade nej, medan Liberalerna och Kristdemokraterna avstod från att rösta. Liberalernas Birgitta Ohlsson valde dock att rösta nej.

En del av kritiken mot den nya lagen rör begränsningarna i möjlighet till familjeåterföreningar. Men Morgan Johansson påpekar att väldigt många nyanlända fortsätter gå på de gamla reglerna:

– Vi kommer att göra fler familjeåterföreningar de kommande åren än vi förmodligen någonsin har gjort.

Annan kritik är att förändringarna bryter mot FN:s barnkonvention, vilket Johansson invänder mot, och att de tillfälliga uppehållstillstånden kommer att öka pappersarbetet för Migrationsverket.