Det kommer att dröja minst ett år innan de skärpningar av flyktingpolitiken som regeringen och allianspartierna kom överens om i fredags börjar gälla.

– Om vi verkligen pressar tiden kan vi ha en lagstiftning på plats i december 2016 eller från 1 januari 2017, säger justitieminister Morgan Johansson (S) till Sydsvenskan.

Vuxna asylsökande som inte har barn ska under en treårsperiod ges tillfälliga uppehållstillstånd i stället för permanenta och kraven på försörjning vid anhöriginvandring ska skärpas. Frågan ska först utredas och sedan ska lagförslaget ut på remiss. Under tiden kommer Migrationsverket fortsätta att ge permanenta uppehållstillstånd. Men de som kommer till Sverige nu kan ändå räkna med att omfattas av det nya regelverket.

– Väntetiderna är långa nu. Över ett år. Det betyder att nästan alla som kommer från och med nu kommer att få sina ärenden prövade enligt den nya lagstiftningen, säger Morgan Johansson.