Straffet för att hantera falska pengar bör skärpas, från maximalt fyra till sex års fängelse. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss.

Brottet, "olovlig befattning med falska pengar", är förhållandevis nytt i svensk lagstiftning och infördes år 2000. Det var då en anpassning till ett rambeslut av EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor.

Även den nu föreslagna straffskärpningen är en konsekvens av ett EU-direktiv. Enligt ett pressmeddelande från justitiedepartementet har euroförfalskningar orsakat ekonomiska skador för minst 500 miljarder euro sedan valutan infördes 2002.