Minst 1 000 utländska organisationer är aktiva i Kina. Bland de som nu kan drabbas finns Rädda Barnen och Greenpeace. Men den nya lag som antagits gör att även akademiska institutioner och handelsorganisationer kan övervakas mer från och med årsskiftet.

Polisen får rätt att avbryta aktiviteter som bedöms som ett hot mot den nationella säkerheten. Organisationerna blir skyldiga att samarbeta med ett regeringskontrollerat organ och rapportera om sin verksamhet till myndigheterna, enligt nyhetsbyrån Nya Kina. Dessutom får polisen befogenhet att föra upp organisationer som på oklara premisser bedöms främja "undergrävande av statsmakten" eller "separatism" på en lista över "icke välkomna" i landet.

"Myndigheterna – särskilt polisen – kommer att ha i stort sett okontrollerad makt", skriver William Nee, Kinaanalytiker på Amnesty International.

Enligt Xinhua får frivilligorganisationer inte heller värva medlemmar i Kina utan särskilt tillstånd.

Lagen antogs på torsdagen i folkkongressens permanenta utskott, som fungerar som parlament när inte hela folkkongressen är samlad. Lagen antogs med 147 röster mot en.