Om lagen klubbas igenom gäller även följande:
  • Asylsökande som bedöms vara alternativt skyddsbehövande ska inte ha rätt till familjeåterförening, om de inte ansökt om asyl senast den 24 november 2015.
  • De asylsökande som bedöms som flyktingar och som beviljas tidsbegränsade tillstånd enligt den nya tillfälliga lagen, ska ha fortsatt rätt till familjeåterförening. Denna rätt ska dock bara gälla med make, sambo och barn under 18 år.
  • Återförening mellan makar och sambor avser såväl olikkönade som samkönade par. De barn som är flyktingar ska ha rätt att återförenas med sina föräldrar.
  • Skärpta försörjningskrav: När ett tidsbegränsat uppehållstillstånd löper ut ska permanent uppehållstillstånd kunna beviljas – om personen kan försörja sig.
  • Ett försörjningskrav ska gälla vid anhöriginvandring och försörjningskravet ska utvidgas till att omfatta även ett krav på att anknytningspersonen ska kunna försörja familjemedlemmen som kommer hit. I dag räcker det att anknytningspersonen kan försörja sig själv.
  • Uppehållstillstånd på grund av synnerligen/särskilt ömmande omständigheter ska inte tillämpas.

Källa:  Regeringen

Lagen om skärpt asyllagstiftning ska gälla i tre år och innebär bland annat att asylsökande ska beviljas tillfälliga uppehållstillstånd, inte permanenta, som är huvudregeln i dag. Det innebär att de som flyr från krig och konflikter, som var den största gruppen bland asylsökande förra året, inte får ta hit sin familj.

Samer Aiyan, 29, är en av många som kan drabbas av den nya lagen och få ett tillfälligt uppehållstillstånd i stället för ett permanent om han beviljas uppehållstillstånd.

– Det är en svart dag i Sveriges historia om dessa lagar kan godtas. De ser oss som siffror men vi är oskyldiga människor och familjer som flytt från krig och som kommit hit för att starta ett nytt liv. Inte för att komma hit på en kort semester, säger han till Metro.

►LÄS MER: Asylsökande Khiyar vill stanna i Sverige: "Drömmer om det varje dag"

Samer Aiyan kom till Sverige från Syrien för nio månader sedan och han är bland annat utbildad civilingenjör och skribent. Han har varit på intervju hos Migrationsverket och väntar på svar om han får uppehållstillstånd eller inte. 

– Vi är likvärdiga som människor. Jag önskar att vi kunde accepteras mer i samhället och därmed kunna göra så mycket som möjligt för vårt nya underbara land, säger han. 

►LÄS MER: Allt färre söker asyl i Sverige

Han säger att de nya lagarna kommer att påverka alla som väntar på att förenas med sina familjer som är kvar i hemlandet.

– Många är rädda. De har barn som är kvar på ställen där det bombas. De kan inte lämna kvar dem där så jag tror att många kommer att ta sig tillbaka till de farliga länderna om de inte får hämta hit sina familjer.