Fakta: Utlandssvenskar

Totalt bor cirka 660 000 svenskar utomlands. De populäraste länderna är USA, Storbritannien, Norge och Spanien.

Cirka 80 procent av utlandssvenskarna bor i följande länder:

1. USA: 150 000

2. Storbritannien: 90 000

3. Norge: 90 000

4. Spanien: 90 000

5. Frankrike: 30 000

6. Tyskland: 23 000

7. Thailand: 20 000

8. Finland: 15 000

9. Danmark: 15 000

10. Italien: 12 000

Fakta: Svenskar i världen

Utlandssvenskarna är överens, Sverige är ett av de bästa länderna i världen. Men skattesystemet värderas i högre utsträckning som negativt än positivt. De andra elva sakerna som poängsatts, i en enkät från SOM-institutet, ses som positiva. Men vad som anses allra bäst skiljer sig åt.

– De som bor i Norge är ofta yngre och lyfter särskilt fram att det är billigare i Sverige. Medan de svenskar som bor i Latinamerika värderar välfärdssystemet väldigt högt. Bedömningarna speglas av det land man bor i, säger Lennart Weibull, professor emeritus i massmedieforskning.

Svenskar som bor i Asien eller USA utmärker sig genom att vara något mer borgerliga och de är mer kritiska mot företagsklimatet och skattesystemet än övriga.

– Förmodligen beror det på att de i större utsträckning jobbar inom näringslivet, säger Lennart Weibull.

Den mest positiva bilden av Sverige finns hos dem som bor i andra nordiska länder. De uppskattar framförallt matkulturen, prisnivåerna och den allmänna mentaliteten i Sverige. Det som särskiljer utlandssvenskar i Sydeuropa är att de ser det svenska vädret som extra negativt.