Fakta: Självrättelse

Den som bor i Sverige och får inkomster från utlandet ska oftast skatta för dem här. Den som inte tidigare har deklarerat inkomsterna, och därmed lämnat felaktiga uppgifter, riskerar skattetillägg eller en brottsanmälan.

För att undvika det kan man göra en så kallad självrättelse och på eget initiativ begära att ens skatt räknas om. Man kan rätta fel genom att begära omprövning upp till sex år bakåt i tiden.

Intresset för att göra självrättelser har ökat markant de senaste åren sedan Sverige slutit avtal med världens samtliga skatteparadis om att kunna inhämta information därifrån om misstänkt ekonomisk brottslighet

Källa: Skatteverket.

Fakta: Arbetade för alliansregeringen

Ingeman Hansson, Helena Dyrssen och Frank Belfrage hörde under alliansregeringens tid vid makten 2006–2014 till de allra högsta politiskt tillsatta tjänstemännen under ministrarna.

Hansson var statssekreterare på finansdepartementet under Anders Borg (M), Dyrssen hade samma titel på statsrådsberedningen under Fredrik Reinfeldt (M) och Belfrage hade motsvarande ställning – kabinettssekreterare – på utrikedepartementet under Carl Bildt (M).

Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson och överdirektör Helena Dyrssen fick veta att SVT:s Uppdrag granskning hade begärt ut handlingar som rörde deras tidigare kollega Frank Belfrages misstänkta skatteflykt.

Med Hanssons goda minne ringde då Dyrssen upp Belfrage för att berätta det.

– Jag känner Frank för vi har varit kollegor sedan tidigare, och då var min tanke att jag skulle berätta för Frank att Skatteverket har lämnat ut uppgifter, som vi är skyldiga att göra enligt den tryckfrihetsrättsliga lagstiftningen, säger Dyrssen i onsdagens Uppdrag granskning.

Belfrage ska dock inte ha svarat när överdirektören ringde och hon säger till TT att hon då inte försökte igen.

– Nej, det gjorde jag absolut inte. För mig var det där ingen stor sak.

"Olämpligt"

Enligt Dyrssen "kunde det se snyggt ut" att informera Belfrage men hon säger till TT att hon så här i efterhand inser att det var olämpligt.

– Det ska man inte göra och det borde jag inte ha gjort den här gången heller. Det är lite olämpligt att göra det kan jag tycka nu i efterhand. Det var ett felaktigt beslut att söka honom.

Kräver åtgärder

Finansminister Magdalena Andersson anser att det är "mycket olämpligt" att Helena Dyrssen ringde Frank Belfrage.

– Konsekvensen är att det kan skada anseendet för Skatteverket, och det är inte bra. Skatteverket bygger på att människor är med och betalar skatt, säger hon.

– Vi har en kontinuerlig dialog med Skatteverket från finansdepartementets sida, och här vill jag se åtgärder från Skatteverkets ledning för att man återigen kan stärka anseendet för Skatteverket.