Fartyget som uppenbarade sig i Gullbranna naturreservat strax söder om Halmstad på nyårsafton är från 1700-talets andra hälft. Troligen har fartyget förlist före 1850 och vraket ses därmed som en fornlämning, skriver länsstyrelsen i Halland på sin hemsida.

En fördjupad dokumentation av vraket kommer nu att ske. Framkommer inget exceptionellt vid den undersökningen får naturen ha sin gång.

– En bärgning är oerhört kostsam och då måste det till något särskilt för att man ska bärga det, säger Hans Bergfast, länsantikvarie på länsstyrelsen i Halland, till SVT Halland.

Som fornlämning skyddas vraket av kulturmiljölagen.