Fakta: Detta får Turkiet

Turkiska medborgare ska ges visumfrihet till EU redan i sommar. Turkiet måste dock uppfylla alla de krav EU redan ställt på landet för visumfrihet.

Förhandlingarna om ett turkiskt EU-medlemskap ska påskyndas och ett nytt förhandlingskapitel, om budget och ekonomiska frågor ska öppnas under våren.

Turkiet får 30 miljarder kronor av EU för att bygga upp sin flyktingmottagning.

EU-kommissionen ska inom en vecka identifiera "en första lista på konkreta projekt för flyktingar, främst inom områdena hälsa, utbildning, infrastruktur och livsmedel"

Turkiet får ytterligare 30 miljarder kronor till slutet av 2018 om de tidigare pengarna inte räcker till och om Turkiet använt de pengarna på rätt sätt.

Källa: EU-toppmötets uttalande

Från och med söndagen ska flyktingar som tar sig till Grekland men inte söker asyl där kvarhållas innan de återförs till Turkiet. Men när återförandena börjar, vilket är tänkt i början av april, ska EU ta emot en annan flykting som är i Turkiet för varje flykting som återförs. Det blir en hantering av massiva folkmängder. EU har satt upp en ram på 72 000 syriska flyktingar, men den kan komma att ses över.

Olika hjälp- och människorättsorganisationer kritiserar nu planen och befarar bland annat att flyktingarna kommer att masshanteras, och inte får individuell prövning.

Dessutom är omfattningen av det som på kort tid måste göras oerhörd, skriver BBC.

"Ytterligare bakslag"

Tusentals tjänstemän från andra EU-länder ska placeras ut på de grekiska öarna inom några veckor. Organ ska sättas upp för att rättssäkert ge individuell prövning åt tiotusentals människor, varav en absolut majoritet bara vill vidare norrut. De mottagningsområden som i dag finns måste omvandlas så att flyktingarna inte kan ta sig därifrån, och dessutom måste turkisk polis ta sig till öarna och etablera ett fungerande samarbete med grekiska kollegor, efter att i årtionden gjort sitt bästa för att ignorera varandra.

– Jag har inga illusioner om att det vi enats om i dag inte kommer att följas av ytterligare bakslag, sade tyska förbundskanslern Angela Merkel på fredagen.

– Det finns stora legala utmaningar vi måste komma förbi, medgav hon också.

"Största utmaningen"

Flera EU-länder tryckte också på för att tvinga Turkiet att ändra sina lagar för att bättre skydda flyktingar – något Turkiet vägrat.

Ett avtal är slutet, och när han tittar framåt på det som nu måste göras säger EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker:

– Det är den största utmaningen som EU någonsin stått inför.