Fakta: Trafiksäkerheten vid skolor

54 procent av rektorerna tycker att trafiksäkerheten är ett problem.

26 procent har varit med om en trafikincident eller olycka.

58 procent är oroliga för att något allvarligt ska inträffa.

45 procent tycker att föräldrar som lämnar i bil är det största trafikrisken på skolan.

41 procent tycker att kommunen gör tillräckligt för att skapa en säker trafikmiljö utanför skolan.

18 procent tycker att föräldrarnas attityder till trafikreglerna har försämrats de senaste åren.

Försäkringsbolaget If har, för tionde året i rad, gjort en trafiksäkerhetsundersökning med Sveriges grundskolerektorer. Årets undersökning gjordes i juni 2016 och 1 047 rektorer besvarade enkäten som gjordes via mejl.

Källa: If.

Mer än hälften av Sveriges grundskolerektorer tycker att trafiksäkerheten vid deras skolor är ett problem. Majoriteten har också en oro för att något allvarligt ska inträffa, enligt en ny undersökning från försäkringsbolaget If.

Enligt rektorerna i undersökningen är föräldrar som lämnar i bil den största trafikrisken. Något som Kristina Stavlind, trafikkonsulent på Uppsala kommun, känner igen.

– Målet är att få färre föräldrar i bilar i skolornas närmiljö. Att få föräldrar att "våga" låta sina barn gå och cykla, eller att föräldrarna gör det tillsammans med barnen, säger hon.

Att skjutsa med bil är en trend som kan vara svår att bryta, enligt henne, och ett mönster som förstärker sig självt.

– "Jag vågar inte låta mitt barn gå till skolan för det är så mycket trafik", säger en del föräldrar.

Kristina Stavlind arbetar med projektet "Säkrare skolvägar" där man bland annat jobbar för "vandrande skolskjutsar", en idé som går ut på att föräldrar i ett område turas om att gå eller cykla med flera barn till skolan.

Samtidigt har hon förståelse för att barn ibland behöver få skjuts. Det finns konkreta insatser man kan göra:

– Bättre belysning och fartsäkra övergångsställen, nämner hon som exempel.